Propozice

Zahájení registrace: v 8:30 hodin
Zahájení závodu: v 9 hodin (v případě, že počasí dovolí)
Datum konání závodu: viz. jednotlivé závody
Místo konání závodu: viz. jednotlivé závody
Hlavní rozhodčí + phk: určí pořádající město
Zdravotní zabezpečení: zajistí pořádající město
Podmínky účasti: platný ZP a průkaz zbraně (střelci bez ZP pod dohledem odpovědné osoby)
Přihlášky / startovné (za 1 zbraň a 1 osobu): předem, na místě / 250,- Kč, děti 150,- Kč
(kvůli snazší organizaci se prosím přihlaste předem u pořadatele konkrétního kola emailem nebo sms v týdnu před závodem od pondělí do čtvrtka)
Protesty: s vkladem 300,- Kč písemně k rukám hl. rozhodčího v daném městě
(protest podat maximálně do 10 min. od vyvěšení konečné výsledkové listiny)

Každý střelec zodpovídá za svůj terč do konce časového limitu nebo než terč přebere čárový rozhodčí. Jestliže nebude rozhodčímu nahlášena cizí rána, bude terč vyhodnocen jak byl převzat.
Průběh závodu: nástřel neomezený + 40 ran v čase 35 min.
soubor terčů individuální v každém městě
střílí se v leže
Hodnocení kol: pořadí určí bodový nástřel z možného bodového maxima

při bodové shodě:
1. rozhoduje počet desítek
2. rozhoduje počet bodů na terči rukojmích
3. pro první tři místa rozhoduje rozstřel, dále zůstává shodné umístění
Hodnocení ligy: pořadí určí 4 nejlepší výsledky pořadí ze závodů (zařazení do ligy - absolvování min. 4 závodů)
Nedodržení propozic: V případě, že pořadatel nebo rozhodčí zjistí podvod/nedodržení propozic závodu, bude střelec přesunut na poslední místo daného závodu a tento výsledek mu bude zapsán do celkového hodnocení ročníku. Bez možnosti připomínek, shodnou li se dva rozhodčí + dva pořadatelé.
Technické podmínky: určeno pro dlouhé zbraně ráže .22 LR (opakovací, samonabíjecí a jednoranné)
Kategorie:
Systém:
Hlaveň může být holá nebo s originální muškou nebo tunelem mušky dioptru, také s originálním kompenzátorem, je-li součástí hlavně (cz 455/457).
Hlaveň nesmí být osazena jakýmkoliv závažím, úsťovou brzdou či dodatečným kompenzátorem.
Spoušť musí být pouze mechanická.

Pažba:
Může být s pevnou i stavitelnou lícnicí.
Botka je libovolná - stavitelná.
Výsun směrem dolů nesmí při střelbě překročit polovinu "střelcovi" dlaně, tj. 40 mm. Jiný posuv botky než volný, není povolen.
Botka se nesmí dotýkat pevné podložky/země.

Bipod-nožičky:
Nožičky pouze "služebního typu" sklopné typu Harris, Atlas, Forteimer, Magpul (a kopie) mohou být výsuvné s aretací.
Výsuv nesmí být ovládán mikrometricky šroubem.
Popř. povolen přední bag bez pevného dna či pevné podložky pod ním.
Zakázány jsou Bipody typu F-Class, konstrukce (lešení) typu benchrest, hevery apod.!!
Zakázány jsou střelecké kabáty, řemeny a háky.
Povolen je kabát pouze plní li funkci kamufláže.

Zadní opora (Bag):
Pažba (ne botka) může být podložena pouze na střeleckém bagu bez pevné spodní části (plast, silná kůže atd.).
Pažba nesmí být na podložce aretována - vedena.
Rukavice je povolena bezprstá, tak aby bylo vidět konce prstů.
Zadní bag ani žádná jiná podložka či opora, která není součástí zbraně, nesmí být výškově stavitelná.
Třetí noha je zakázána!!

Optické zaměřovače:
Je povoleno používat bez omezení přiblížení, průměru objektivu, nastavení paralaxy a charakteru osnovy.
Laserové zaměřovače, dálkoměry a kolimátory jsou zakázány.


Před závodem bude v kategorii standard provedena přejímka (kontrola) zbraní dle pokynu pořadatele a rozhodčích.
V případě nesplnění podmínek standardu může střelec stanovený problém odstranit a střílet v další směně.
Bez omezení.