Písek 20. 7. 2019

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde