Cehnice 30. 6. 2019

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde